Informacje o egzaminach w roku 2022

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opublikował informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022. Zapraszamy do zapoznania się z nimi:

Komunikaty dyrektora CKE

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin maturalny