Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2020

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. (aktualizacja z 20 sierpnia 2019 r.) w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku.

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2020

W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym W szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym
W terminie głównym
 1. język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
 2. matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00
 3. język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00
 1. język polski – 8 stycznia 2020 r. (środa) – godz. 9:00
 2. matematyka – 9 stycznia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00
 3. język obcy nowożytny – 10 stycznia 2020 r. (piątek) – godz. 9:00
W terminie dodatkowym
 1. język polski – 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
 2. matematyka – 2 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
 3. język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
 1. język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
 2. matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00
 3. język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek)– godz. 9:00

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty 2020

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu: W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w styczniu:
Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty 19 czerwca 2020 r. 31 stycznia 2020 r.
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń 19 czerwca 2020 r. 31 stycznia 2020 r.
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym 26 czerwca 2020 r. 31 stycznia 2020 r.

Czas trwania (w minutach) egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów

przedmiot arkusz standardowy przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt. 17. Komunikatu * arkusz dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera arkusz dla osób słabowidzących arkusz dla osób niewidomych arkusz dla osób słabosłyszących i niesłyszących arkusz dla osób z niepełno-sprawnością intelektualną w stopniu lekkim
język polski 120 do 180
matematyka 100 do 150
język obcy nowożytny 90 do 135

* Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020