Harmonogram egzaminu maturalnego 2020

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. (aktualizacja z 20 sierpnia 2019 r.) w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 roku.

Harmonogram egzaminu maturalnego 2020 w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół

Część ustna egzaminu maturalnego
od 7 do 22 maja (oprócz 10 i 17 maja) język polski, języki mniejszości narodowych, język łemkowski, język kaszubski Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.
od 4 do 22 maja (oprócz 10 i 17 maja) języki obce nowożytne
Część pisemna egzaminu maturalnego
Maj Godzina 9:00 Godzina 14:00
4 poniedziałek język polski – pp* język polski – pr*
5 wtorek matematyka – pp język łaciński i kultura antyczna – pp język łaciński i kultura antyczna – pr
6 środa język angielski – pp język angielski – pr język angielski – dj*
7 czwartek matematyka – pr filozofia – pp filozofia – pr
8 piątek biologia – pp biologia – pr wiedza o społeczeństwie – pp wiedza o społeczeństwie – pr
9, 10 – sobota, niedziela
11 poniedziałek chemia – pp chemia – pr informatyka – pp informatyka – pr
12 wtorek język niemiecki – pp język niemiecki – pr język niemiecki – dj
13 środa geografia – pp geografia – pr historia sztuki – pp historia sztuki – pr
14 czwartek język rosyjski – pp język rosyjski – pr język rosyjski – dj
15 piątek język francuski – pp język francuski – pr język francuski – dj
16, 17 – sobota, niedziela
18 poniedziałek fizyka i astronomia – pp fizyka i astronomia / fizyka – pr historia – pp historia – pr
19 wtorek język hiszpański – pp język hiszpański – pr język hiszpański – dj
20 środa język włoski – pp ęzyk łemkowski – pp język łemkowski – pr język włoski – pr język włoski – dj
21 czwartek języki mniejszości narodowych – pp język kaszubski – pp język kaszubski – pr języki mniejszości narodowych – pr wiedza o tańcu – pp wiedza o tańcu – pr historia muzyki – pp historia muzyki – pr
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Harmonogram egzaminu maturalnego 2020 w terminie dodatkowym* dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

Część ustna egzaminu maturalnego

od 1 do 6 czerwca język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubski Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Część pisemna egzaminu maturalnego

Czerwiec Godzina 9:00 Godzina 14:00
1 poniedziałek język polski – pp** język polski – pr**
2 wtorek matematyka – pp matematyka – pr
3 środa język angielski – pp język angielski – pr język angielski – dj**
4 czwartek wiedza o społeczeństwie – pp, pr filozofia – pp, pr język łaciński i kultura antyczna – pp, pr historia sztuki – pp, pr
5 piątek biologia – pp, pr informatyka – pp, pr
6, 7 – sobota, niedziela
8 poniedziałek chemia – pp, pr geografia – pp, pr
9 wtorek język niemiecki – pp język niemiecki – pr język niemiecki – dj
10 środa język francuski – pp język francuski – pr język francuski – dj
11 czwartek Boże Ciało
12 piątek Dzień bez egzaminów.
13, 14 – sobota, niedziela
15 poniedziałek język rosyjski – pp język rosyjski – pr język rosyjski – dj
16 wtorek fizyka i astronomia / fizyka – pp, pr historia – pp, pr historia muzyki – pp, pr wiedza o tańcu – pp, pr
17 środa język hiszpański – pp język hiszpański – pr język hiszpański – dj
18 czwartek język włoski – pp język włoski – pr język włoski – dj
19 piątek języki mniejszości narodowych – pp języki mniejszości narodowych – pr język kaszubski – pp, pr język łemkowski – pp, pr zadania w języku obcym ***

* Informacja o miejscach egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja 2020 r. ** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 3 lipca 2020 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach 3 lipca 2020 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 3 lipca 2020 r.

Harmonogram egzaminu maturalnego 2020 w terminie poprawkowym* dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

  1. Część pisemna – 25 sierpnia 2020 r. (wtorek), godz. 9:00
  2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja i wypowiedź – formuła od 2015) – 24–25 sierpnia 2020 r.

* Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 14 sierpnia 2020 r.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 11 września 2020 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach 11 września 2020 r.