Filmy o egzaminie ósmoklasisty

Przypominamy, że na oficjalnym kanale YouTube Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zostały zamieszczone filmy dotyczące egzaminu ósmoklasisty. Filmy są adresowane bezpośrednio do uczniów. Warto z nich skorzystać.

  

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała filmy o egzaminie ósmoklasisty, które mogą zostać wykorzystane np. podczas godziny wychowawczej lub zajęć z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych. Przygotowano 6 filmów:

  

  • ogólny film o egzaminie ósmoklasisty zawierający m.in. informacje o sposobie organizacji egzaminu i pracy z arkuszem egzaminacyjnym (ten film przygotowano również w wersji dla niesłyszących)
  • dwa filmy o egzaminie z języka polskiego, w których omówione zostały m.in. zasady tworzenia wypracowań, zarówno o charakterze argumentacyjnym, jak i twórczym
  • film o egzaminie z matematyki, w którym szczególną uwagę poświęcono zadaniom „na uzasadnianie”, sprawiającym uczniom najwięcej kłopotów
  • film o egzaminie z języka obcego przedstawiający formę arkusza egzaminacyjnego i omawiający nowe rodzaje zadań otwartych wykorzystywane w arkuszu.

Linki: