Drzwi do oceny efektów kształcenia

Egzaminy to słowo klucz. Jakie drzwi możemy tym kluczem otworzyć? Najlepiej te, które prowadzą do oceny efektów kształcenia. Które można wykorzystać do potwierdzenia wiadomości, umiejętności i kompetencji - jednym słowem kwalifikacji.

Poznaj swój osobisty potencjał

Podstawa programowa kształcenia ogólnego zawiera wymagania i zobowiązania państwa polskiego wobec uczących się w szkole. Dawniej wskazywano w podstawie czego należy w szkole UCZYĆ. Dziś zobowiązuje się szkoły do NAUCZENIA tego co zapisano w podstawie. 

Coraz większy nacisk kładzie się na EFEKTY KSZTAŁCENIA. Egzaminy zewnętrzne dawać mają informację o poziomie osiągniętych efektów kształcenia. Egzaminy mogą być więc źródłem informacji o potencjale zdających u progu dalszej ścieżki kształcenia, dalszej pracy. Takie podejście przyjęto w tym serwisie.

Doświadczenie kilkunastu już lat funkcjonowania egzaminów zewnętrznych uczy, że uczniowie z wynikiem niskim ( potencjał niski) są zagrożeni niskimi osiągnięciami na kolejnym etapie kształcenia, wymagają zatem dodatkowej pomocy. Uczniowie z wynikiem wysokim (potencjał wysoki) dysponują znacznym potencjałem, który na kolejnym etapie kształcenia koniecznie należy wykorzystać.

Od efektów kształcenia do kwalifikacji

Skrót ZZZ, czyli zakuć, zdać, zapomnieć powinien stracić swoją aktualność.

Dzisiejsze egzaminy są wykorzystywane do walidacji (potwierdzenia) efektów kształcenia. Wiadomości i umiejętności oraz kompetencje społeczne to dzisiejsza rama dla kwalifikacji.