Edukacja włączająca

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, w dziale Prawa rodziców, można znaleźć odpowiedzi MEN na najważniejsze pytania dotyczące edukacji włączającej (link).

 

 

Oto lista pytań, na które odpowiedziało Ministerstwo Edukacji Narodowej (odpowiedzi na stronie MEN)

 

  • Kto decyduje jaką formę kształcenia ma mieć uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?
  • Czy uczniowi z niepełnosprawnościami można odmówić nauki w szkole?
  • Czy szkoła może uzyskać pomoc w ustaleniu jak wspierać ucznia z niepełnosprawnością?
  • Czym jest indywidualne nauczanie w szkołach zgodnie z obowiązującymi przepisami?
  • Czym się różni nauczanie indywidualne od indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego?
  • Czy przepisy o indywidualnym nauczaniu wprowadzone od września 2017 r. mogą być nadużywane wobec dzieci z niepełnosprawnościami?
  • Czy nauczyciel musi współpracować z rodzicem dziecka z niepełnosprawnością?
  • Co ma zrobić rodzic, jeśli uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nie otrzymuje wsparcia w szkole? Gdzie i do kogo powinien zwrócić się o pomoc?
  • Kto może skorzystać ze zindywidualizowanej ścieżki kształcenia?