Edukacja w zasięgu ręki

Dzięki środkom Unii Europejskiej - pochodzącym z Europejskiego Funduszu Społecznego i w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) - Ministerstwo Edukacji Narodowej wdraża szereg nowoczesnych i dostępnych projektów, które taki rozwój zapewniają

Wiele z tych projektów wykorzystuje narzędzia cyfrowe, co jest nie tylko zgodne ze światowymi trendami, ale także, w kontekście pandemii i potrzeby zachowania dystansu społecznego, tam gdzie to możliwe, pozwala na edukację i wymianę informacji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Poznaj zalety programów realizowanych przez MEN: