Edukacja przez szachy w szkole

W marcu 2012 roku Parlament Europejski wydał oświadczenie w sprawie wprowadzenia do systemów oświaty w Unii Europejskiej programu „Szachy w szkole” (0050/2011). Na tej podstawie Polski Związek Szachowy w 2013 roku wprowadził program pilotażowy o tej samej nazwie, w którym uczestniczyły dwa województwa. Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie: http://szachywszkole.pzszach.pl/. 29 stycznia 2015 roku do projektu przystąpił Małopolski Związek Szachowy. Koordynatorem programu z ramienia Małopolskiego Związku Szachowego został dr Jacek Wolak (tel. 791 655 136, e-mail: jwolak@kksz.krakow.pl).

Wprowadzenie programu oznacza, że już od najbliższego roku szkolnego zajęcia szachowe będą mogły być prowadzone w klasach 1-3 szkół podstawowych, w ramach zajęć lekcyjnych. Głównym założeniem projektu jest wsparcie edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej. Umiejętność gry w szachy rozwija i ćwiczy wyobraźnię przestrzenną dziecka, poprawną koordynację ruchów, uczy określania odległości między przedmiotami. Jest to doskonałe ćwiczenia, które w sposób często przez ucznia niewidoczny, pomoże mu w matematyce, fizyce, nawet technice i geografii. Szachy mają pozytywny wpływ na psychikę dziecka, dzięki czemu dzieci uczą się radzić sobie ze stresem i porażką. Rozwijają cierpliwość, koncentrację i opanowanie. Gra w szachy uczy kultury rywalizacji i szacunku do drugiego człowieka. Oprócz nauki przez działanie, mamy więc również edukację przez zabawę.

W Krakowie do programu „Szachy w szkole” przystąpiło 23 placówki, w których od września br. będą realizowane zajęcia z gry w szachy. 27 czerwca 2015 w Hotelu Galaxy w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów nauczycielom, którzy brali udział w szkoleniu w ramach programu Polskiego Związku Szachowego „Edukacja przez szachy w szkole”. Kursy odbywały się w okresie od 10 kwietnia do 14 czerwca 2015. Organizatorem w imieniu Polskiego Związku Szachowego był Małopolski Związek Szachowy. Odbyło się siedem kursów w kilku miejscach: w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym, w, Gimnazjum nr 19 w Krakowie, w Krakowskim Klubie Szachistów, w Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach, w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Bochni, w Samorządowym Przedszkole nr 139 w Krakowie. W ramach 72 godzinnych kursów przeszkolonych zostało 198 nauczycieli. Na uroczystości wręczenia certyfikatów obecni byli: Tomasz Delega - Prezes Polskiego Związku Szachowego, Elżbieta Lęcznarowicz – Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Dariusz Domajewski - Wicedyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, Zdzisław Tracz – Dyrektor Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego, Jan Kusina – Prezes Małopolskiego Związku Szachowego. Planowana jest kolejna edycja programu.