Dziecko w nowym systemie edukacji

Od 1 września 2017 roku zaczyna funkcjonować nowy system edukacji. Dla rodziców kluczowe jest pytanie o dalszą drogę edukacyjną dziecka, które rozpoczęło naukę przed 1 września 2017 roku.

Miejsce mojego dziecka najbliższym roku szkolnym

Od 1 września 2017 r. nowa podstawa programowa będzie obowiązywała w przedszkolach, w klasie I, IV, VII szkoły podstawowej, w klasie I branżowej szkoły I stopnia i szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. Wraz z nową podstawą pojawią się nowe podręczniki. 

Przygotowywana jest oferta szkoleń dla nauczycieli uczących w szkołach podstawowych według nowej i starej podstawy programowej. Nauczyciele tych szkół na pewno w pełni zaangażują się w edukację Twojego dziecka opisaną w podstawie programowej. 

Efekty kształcenia uczniów obecnie uczących się w gimnazjach, liceach, technikach i zasadniczych szkołach zawodowych opisane są w dotychczasowej podstawie programowej. 

Nowa podstawa programowa w czteroletnich liceach i pięcioletnich technikach będzie obowiązywać pierwszych absolwentów ósmej klasy szkoły podstawowej (od roku szkolnego 2019/20)

Od zerówki do matury - nowy system edukacji

Informację o ścieżce edukacyjnej swojego dziecka rodzice mogą zaczerpnąć z autoryzowanego źródła, strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej poświęconej reformie edukacji.

Zachęcamy też do zapoznania się z przygotowanymi infografikami. Wystarczy wybrać z rozwijalnej listy aktualny typ szkoły i klasę.