Dlaczego matematyka?

Matematyka, jak żadna inna nauka, kształtuje umiejętność „kombinowania” (w pozytywnym tego słowa znaczeniu). Inaczej mówiąc - dostarcza świetnego treningu dla umysłu do rozwiązania pojawiających się w życiu problemów - zarówno drobnych, jak i poważniejszych!

Adobe Stock

Badania międzynarodowe potwierdzają tezę, że edukacja matematyczna jest jednym z czynników podnoszenia konkurencyjności państw - informuje NIK. - Biegłość matematyczna sprzyja innowacyjności i wzrostowi produktywności. Podniesienie wskaźnika wyników z testów PISA (Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) w obszarze matematyki i nauk ścisłych o 100 pkt przekłada się na roczny wzrost PKB rzędu ok. 1,7 proc. NIK uważa, że proces nauczania matematyki nie sprzyja pełnemu rozwojowi kompetencji matematycznych u uczniów. 

Minister Edukacji Narodowej ustalił „rozwój kompetencji matematycznych uczniów” jako jeden z siedmiu podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020. Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki od lat promuje innowatorskie podejście do nauczania matematyki, w tym: ukazywanie związków matematyki z realiami życia, uczenie oparte na aktywności ucznia, wprowadzanie do nauczania i uczenia się matematyki nowych form technologii. (eurodesk.pl).

Tegoroczne konferencje dla nauczycieli zorganizowane przez Oddział Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki były dobrą okazją do wymiany doświadczeń oraz upowszechniania dobrych praktyk dotyczących rozwoju kompetencji matematycznych uczniów. OK SNM udostępnił materiały konferencyjne:

Dlaczego matematyka? - poszukajmy odpowiedzi w Internecie