• Jak uwolnić szkołę od agresji

  Jak uwolnić szkołę od agresji

  Po takim hasłem 28 września w Krakowie odbędzie się konferencja dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych organizowana przez Wydawnictwo Charaktery i Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  więcej

 • Podróż z dzieckiem

  Podróż z dzieckiem

  Dorośli często nie najlepiej znoszą długą podróż, a co dopiero dzieci, które nie zawsze rozumieją, czemu mają spędzić tyle czasu np. w samochodzie. Przyzwyczajone do ruchu, po pewnym czasie zaczną się nudzić.

  więcej

 • Nauczyciel z pasją

  Nauczyciel z pasją

  Przed nami VI edycja projektu NAUCZYCIEL Z PASJĄ – certyfikat Prezydenta Miasta Krakowa - edycja 2019. Zapraszamy do udziału w projekcie.

  więcej

 • Dobre słowo zamiast hejtu

  Dobre słowo zamiast hejtu

  Ponad 100 szkół, przedszkoli i placówek przesłało do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa relację z przeprowadzonych działań towarzyszących pierwszemu Krakowskiemu Tygodniowi Dobrego Słowa.

  więcej

 • Półkolonie dla dzieci z niepełnosprawnościami

  Półkolonie dla dzieci z niepełnosprawnościami

  Prezydent Miasta Krakowa ogłasza zapisy na bezpłatny wypoczynek letni dla dzieci z niepełnosprawnościami w wieku szkolnym.

  więcej

 • Wespół w zespół – efektywna praca w grupie

  Wespół w zespół – efektywna praca w grupie

  Wykonywanie zadań w grupach sprzyja zaangażowaniu całej klasy w uczenie się. Pracując w grupach, uczniowie mają znacznie więcej okazji do wypowiadania się, podejmowania inicjatyw i dokonywania wyborów.

  więcej

 • Kształcenie zawodowe w krakowskich szkołach

  Kształcenie zawodowe w krakowskich szkołach

  Krakowskie szkoły branżowe i technika prowadzą kształcenie w ponad 90 zawodach. W krakowskich szkołach zawodowych dla młodzieży we wrześniu 2018 roku uczyło się ponad 13 tysięcy uczniów.

  więcej

 • Podstawy programowe dla szkolnictwa branżowego

  Podstawy programowe dla szkolnictwa branżowego

  16 maja br. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego. Wejdzie ono w życie 1 września br.

  więcej

 • Zosia Samosia – jak uczyć dziecko samodzielności

  Zosia Samosia – jak uczyć dziecko samodzielności

  Wzrastanie do samodzielności zaczyna się właściwie w momencie narodzin. Dziecko przechodzi kolejne etapy rozwoju po to, aby stać się sprawczym i odpowiedzialnym dorosłym. Czy jako rodzice uczymy samowystarczalności czy też naszym zadaniem jest po prostu nie przeszkadzać?

  więcej

 • Jak radzić sobie ze szkolnym stresem

  Jak radzić sobie ze szkolnym stresem

  Wprawdzie nie jesteśmy w stanie zmienić systemu edukacyjnego ani samej szkoły czy tworzących jej ludzi, ale możemy w taki sposób towarzyszyć swoim dzieciom, aby wzrastały w wewnętrznej sile do pokonywania szkolnych wyzwań i zdrowym poczuciu własnej wartości.

  więcej