• Wespół w zespół – efektywna praca w grupie

  Wespół w zespół – efektywna praca w grupie

  Wykonywanie zadań w grupach sprzyja zaangażowaniu całej klasy w uczenie się. Pracując w grupach, uczniowie mają znacznie więcej okazji do wypowiadania się, podejmowania inicjatyw i dokonywania wyborów.

  więcej

 • Kształcenie zawodowe w krakowskich szkołach

  Kształcenie zawodowe w krakowskich szkołach

  Krakowskie szkoły branżowe i technika prowadzą kształcenie w ponad 90 zawodach. W krakowskich szkołach zawodowych dla młodzieży we wrześniu 2018 roku uczyło się ponad 13 tysięcy uczniów.

  więcej

 • Podstawy programowe dla szkolnictwa branżowego

  Podstawy programowe dla szkolnictwa branżowego

  16 maja br. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego. Wejdzie ono w życie 1 września br.

  więcej

 • Zosia Samosia – jak uczyć dziecko samodzielności

  Zosia Samosia – jak uczyć dziecko samodzielności

  Wzrastanie do samodzielności zaczyna się właściwie w momencie narodzin. Dziecko przechodzi kolejne etapy rozwoju po to, aby stać się sprawczym i odpowiedzialnym dorosłym. Czy jako rodzice uczymy samowystarczalności czy też naszym zadaniem jest po prostu nie przeszkadzać?

  więcej

 • Jak radzić sobie ze szkolnym stresem

  Jak radzić sobie ze szkolnym stresem

  Wprawdzie nie jesteśmy w stanie zmienić systemu edukacyjnego ani samej szkoły czy tworzących jej ludzi, ale możemy w taki sposób towarzyszyć swoim dzieciom, aby wzrastały w wewnętrznej sile do pokonywania szkolnych wyzwań i zdrowym poczuciu własnej wartości.

  więcej

 • Filmy o egzaminie ósmoklasisty

  Filmy o egzaminie ósmoklasisty

  Przypominamy, że na oficjalnym kanale YouTube Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zostały zamieszczone filmy dotyczące egzaminu ósmoklasisty. Filmy są adresowane bezpośrednio do uczniów. Warto z nich skorzystać.

  więcej

 • Rekomendacje przed egzaminem ósmoklasisty

  Rekomendacje przed egzaminem ósmoklasisty

  Centralna Komisja Egzaminacyjna i okręgowe komisje egzaminacyjne przeprowadziły Diagnozę kompetencji ósmoklasistów. Warto zapoznać się z rekomendacjami i oceną mocnych i słabych stron ósmoklasistów.

  więcej

 • Krakowski Tydzień Zawodowców 2019

  Krakowski Tydzień Zawodowców 2019

  Tegoroczny KRAKOWSKI TYDZIEŃ ZAWODOWCÓW odbędzie się od 11 do 15 marca 2019 r. Liczymy, że jak co roku bogata oferta przygotowana przez krakowskie szkoły prowadzące kształcenie zawodowe będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów i ich rodziców.

  więcej

 • Szkoła dla innowatora

  Szkoła dla innowatora

  „Szkoła dla innowatora. Kształtowanie kompetencji proinnowacyjnych” to raport przygotowany na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w 2017 roku. Zachęcamy do zapoznania się z nim.

  więcej