• Zaakceptuj i nie porównuj

  Zaakceptuj i nie porównuj

  Jak wychowywać rodzeństwo? Każdy rodzic chce, aby jego dziecko miało wysokie poczucie własnej wartości, dobrze o sobie myślało i wierzyło w swoje możliwości. Aby to osiągnąć, część z nas stosuje strategie, które niestety nie zawsze okazują się skuteczne.

  więcej

 • Orzeczenie, opinia z poradni

  Orzeczenie, opinia z poradni

  W polskim systemie oświaty każdy uczeń realizujący obowiązek szkolny w publicznej i niepublicznej szkole ma prawo do uzyskania pomocy i wsparcia wtedy, gdy ma trudności w sprostaniu wymaganiom edukacyjnym. Dotyczy to uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

  więcej

 • TIMSS 2019 - wyniki

  TIMSS 2019 - wyniki

  Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło dane dotyczące Międzynarodowego Badania Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych (TIMSS) 2019. Polscy uczniowie klas czwartych zajęli w nim 26. miejsce w matematyce i 16. w przyrodzie.

  więcej

 • Kształcenie na odległość - edukacja wczesnoszkolna

  Kształcenie na odległość - edukacja wczesnoszkolna

  Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało praktyczny poradnik dotyczący zdalnej edukacji w klasach I-III szkoły podstawowej. Z poradnika mogą korzystać rodzice oraz nauczyciele. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.

  więcej

 • NIE DAJ SIĘ - wsparcie w okresie pandemii

  NIE DAJ SIĘ - wsparcie w okresie pandemii

  W załączeniu zaproszenie Pani Anny Korfel-Jasińskiej Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa do spraw Edukacji, Sportu i Turystyki.

  więcej

 • Zmiany na egzaminach w roku 2021

  Zmiany na egzaminach w roku 2021

  W 2021 roku egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

  więcej

 • Prekonsultacje propozycji wymagań egzaminacyjnych

  Prekonsultacje propozycji wymagań egzaminacyjnych

  Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało propozycje wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu maturalnego oraz egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021. Prośba o przesłanie merytorycznych uwag i opinii dotyczących tej propozycji do 27 listopada br.

  więcej

 • Żeby dziecku chciało się chcieć

  Żeby dziecku chciało się chcieć

  Jak działać, gdy dziecko odmawia współpracy, nie podejmuje zadań, nie chce się angażować. Przecież każde dziecko może mieć potencjał geniusza - ważne, żeby chciało i mogło go wykorzystać.

  więcej

 • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

  Trudna sytuacja epidemiczna, duży wzrost zachorowań i wynikające z tego nowe obostrzenia oznaczają, że wiele dzieci – zamiast iść do szkoły czy przedszkola – pozostanie w domach. Dlatego decyzją rządu jest przywrócenie - w okresie od 9 do 29 listopada - dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

  więcej

 • Szkoła do hymnu 2020

  Szkoła do hymnu 2020

  Zapraszamy wszystkie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe do udziału w kolejnej edycji akcji MEN „Szkoła do hymnu” i odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego” we wtorek, 10 listopada o godz. 11:11.

  więcej