• Krakowski Tydzień Zawodowców 2021

  Krakowski Tydzień Zawodowców 2021

  W jakim kierunku zmierza rozwój nowoczesnych technologii? Jakie profesje mają szansę stać się perspektywicznymi zawodami przyszłości? Jakie wyzwania niesie dla nas wszystkich rzeczywistość wirtualna?

  więcej

 • Zdecyduj o przyszłości klimatycznej Krakowa

  Zdecyduj o przyszłości klimatycznej Krakowa

  W ciągu najbliższych dni sprawdzaj skrzynkę pocztową. Być może mieszkasz w jednym z losowo wybranych 20 tys. gospodarstw domowych w Krakowie, do których rozesłano zaproszenie do udziału w Krakowskim Panelu Klimatycznym. Rekomendacje z panelu przyjęte z poparciem na poziomie co najmniej 80 proc. głosujących będą traktowane jako wiążące dla władz miasta i zostaną wdrożone w życie.

  więcej

 • Kierunek przyszłość!

  Kierunek przyszłość!

  Krakowskie technika i szkoły branżowe kształcą w wielu bardzo interesujących i przyszłościowych zawodach. Decydując o wyborze szkoły podczas zbliżającej się rekrutacji, warto skorzystać z ich oferty oraz przekonać się, że nauka w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe naprawdę daje szansę na osiągniecie sukcesu w dorosłym życiu.

  więcej

 • Dobra przestrzeń do rozwoju

  Dobra przestrzeń do rozwoju

  Trwają zapisy na półkolonie letnie dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat organizowane przez Centrum Młodzieży im. Jordana

  więcej

 • Klikam z głową

  Klikam z głową

  Poradnik dla rodziców i nauczycieli przygotowany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej nie tylko opisuje zagrożenia czekające na użytkowników nowoczesnych technologii, ale również przedstawia sposoby reagowania na te zagrożenia.

  więcej

 • Wytyczne MEiN, MZ i GIS

  Wytyczne MEiN, MZ i GIS

  Powrót uczniów klas I-III do szkół podstawowych będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. Ministerstwo Edukacji i Nauki, Wspólnie z GIS i MZ przygotowało wytyczne dla szkół.

  więcej

 • Przestrzeń krakowskiej szkoły

  Przestrzeń krakowskiej szkoły

  Uczniowie w szkolnych murach spędzają znaczną część swojego życia. Jak sprawić, aby otaczająca ich przestrzeń nie tylko pomagała w nauce, ale była też bardziej przyjazna i komfortowa? Jak tworzyć szkoły, w których młodzi ludzie będą chętniej nawiązywać relacje z rówieśnikami?

  więcej

 • Oświata krakowska w roku szkolnym 2019/2020

  Oświata krakowska w roku szkolnym 2019/2020

  Niemal 12 tysięcy etatów nauczycieli i ponad 141 tysięcy uczniów w 418 samorządowych przedszkolach, szkołach i placówkach – to tylko niektóre dane dotyczące edukacji w Krakowie, które można poznać dzięki lekturze sprawozdania „Oświata krakowska w roku szkolnym 2019/2020".

  więcej

 • Egzaminy zewnętrzne w roku 2021

  Egzaminy zewnętrzne w roku 2021

  Można już poznać wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminie ósmoklasisty oraz egzaminie maturalnym w 2021 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki podpisano 16 XII 2020 r.

  więcej

 • Ustalanie granic

  Ustalanie granic

  Jak bardzo dziecko powinno być samodzielne? Jak nauczyć swoje dziecko wyciągać wnioski z podejmowanych przez niego decyzji - czyli o tym, jak ważne jest umiejętne i przemyślane działanie, a nie liczenie na szczęście ("może się uda, a może nie”).

  więcej