• Magistrat czeka na uwagi dotyczące obwodów szkolnych

  Magistrat czeka na uwagi dotyczące obwodów szkolnych

   Do 3 lutego rodzice, nauczyciele i wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać poprawki do zaproponowanych obwodów za pośrednictwem specjalnie utworzonej w tym celu skrzynki mailowej: obwody@um.krakow.pl.

  więcej

 • Szkoła na jedną zmianę modelowym rozwiązaniem w Krakowie

  Szkoła na jedną zmianę modelowym rozwiązaniem w Krakowie

  Doprowadzenie do jednozmianowości we wszystkich krakowskich szkołach samorządowych oraz zapewnienie, by najmłodsi uczniowie mieli blisko do swojej szkoły – to główny cel porozumienia zawartego pomiędzy Urzędem Miasta Krakowa i Małopolskim Kuratorium Oświaty.

  więcej

 • Wysoki poziom pod nowym adresem

  Wysoki poziom pod nowym adresem

  Rok szkolny 2016/2017 nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego rozpoczną w nowej siedzibie – starą, zabytkową kamienicę przy placu Matejki zamienią na nowoczesny, przestronny budynek przy ul. Miechowity 6.

  więcej

 • Zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM10 w Krakowie

  Zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM10 w Krakowie

  W związku z zarejestrowanymi w godzinach nocnych i porannych dzisiejszego dnia na stacjach pomiarowych WIOŚ w Krakowie wysokim poziomem stężeń pyłów PM 10, Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa zwraca uwagę na potrzebę podjęcia kroków zapobiegawczych mających na celu zabezpieczenie przed ewentualnymi, negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi dla mieszkańców Krakowa, w tym szczególnie osób z grup wrażliwych i szczególnie wrażliwych.

  więcej

 • Życzenia na nowy rok szkolny 2015/2016

  Życzenia na nowy rok szkolny 2015/2016

  Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice, 

  Drodzy Uczniowie,

  Mam nadzieję, że wakacje były okresem udanego wypoczynku, podczas którego zdobyli Państwo siły i zapał do pracy w nowym roku szkolnym 2015/2016.

  więcej

 • Apel Prezydenta Miasta Krakowa do Mieszkańców

  Szanowni Państwo, Mieszkańcy Krakowa!

  W związku z utrzymującymi się ponadnormatywnymi stężeniami pyłu w krakowskim powietrzu, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o korzystanie w ciągu kilku najbliższych dni z komunikacji miejskiej i pozostawienie samochodów prywatnych na parkingach.

  Jednocześnie proszę tych wszystkich, którzy ogrzewają swoje mieszkania piecami węglowymi o to, by zwrócili uwagę na jakość spalanego w nich węgla i nie spalali w nich odpadów domowych.

  więcej

 • „Sześciolinia”, czyli telefon konsultacyjny dla rodziców już działa!

  „Sześciolinia”, czyli telefon konsultacyjny dla rodziców już działa!

  Zgodnie z zapowiedzią Katarzyny Król, Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Sportu, dziś (15 lutego) zostaje w Krakowie uruchomiona tzw. „Sześciolinia”, czyli telefon konsultacyjny dla rodziców dzieci sześcioletnich. Eksperci postarają się odpowiedzieć na wszystkie pytania i wątpliwości pozostawiając w rękach rodziców decyzję o dalszej drodze edukacyjnej ich dzieci, przede wszystkim w kwestii, w jakim wieku posłać je do szkoły.

  więcej

 • STARS – Rowerem do szkoły

  STARS – Rowerem do szkoły

  Zapraszamy zainteresowane szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do udziału w projekcie STARS w roku szkolnym 2016/2017. Projekt dotyczy promowania dojazdów do szkoły rowerem wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

  Termin przesyłania ankiet i zgłaszania szkół upływa 31 maja 2016 r.

  więcej

 • Nasza edukacja - zaproszenie od Pani Minister

  Nasza edukacja - zaproszenie od Pani Minister

  – Nauczyciele, rodzice, uczniowie, samorządowcy, przedstawiciele trzeciego sektora – wszyscy są zaproszeni do debaty

  więcej

 • Przed nami wakacje

  Przed nami wakacje

  Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice

  Drodzy Uczniowie

  /nasza edukacja logo Bieżący rok szkolny dobiega końca. Z tej okazji pragnę złożyć wszystkim serdeczne podziękowania za pracę, wysiłek i trud poniesiony w trakcie całego roku. Jestem przekonana, że świadectwa krakowskich uczniów są dowodem na sens zaangażowania, wytrwałości i konsekwencji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.

  więcej

 • Życzenia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej 2015

  Życzenia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej 2015

  #aktualnosci

  Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy Oświaty

  Wielce Szanowni Państwo,

  Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę serdeczne podziękować za ogrom pracy i zaangażowania, które Państwo wkładacie w kształcenie uczniów. Praca w szkole to odpowiedzialność nie tylko za przekazywaną wiedzę, ale także za wychowanie i kształtowanie młodych pokoleń. Misja, której się Państwo podejmujecie wymaga ponadprzeciętnych zdolności, wytrwałości i oddania.

  więcej

 • Edukacja przez szachy w szkole

  Edukacja przez szachy w szkole

  W marcu 2012 roku Parlament Europejski wydał oświadczenie w sprawie wprowadzenia do systemów oświaty w Unii Europejskiej programu „Szachy w szkole” (0050/2011). Na tej podstawie Polski Związek Szachowy w 2013 roku wprowadził program pilotażowy o tej samej nazwie, w którym uczestniczyły dwa województwa. Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie: http://szachywszkole.pzszach.pl/. 29 stycznia 2015 roku do projektu przystąpił Małopolski Związek Szachowy. Koordynatorem programu z ramienia Małopolskiego Związku Szachowego został dr Jacek Wolak (tel. 791 655 136, e-mail: jwolak@kksz.krakow.pl).

  więcej

 • Kraków: Moje miasto – nasze dziedzictwo

  Kraków: Moje miasto – nasze dziedzictwo

  Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC) ogłosiła konkurs na krótki film o miastach światowego dziedzictwa. Uczestnicy są proszeni o wyprodukowanie maksymalnie 5 minutowego filmu na temat miasta światowego dziedzictwa, w którym mieszkają. Konkurs jest organizowany w dwóch grupach wiekowych: dla młodzieży w wieku od 14 do 17 lat oraz od 18 do 21 lat.

  więcej

 • Start serwisu Nasze szkoły

  Start serwisu Nasze szkoły

  #dane

  Dobiegły końca prace nad przygotowaniem serwisu prezentującego krakowskie szkoły. To pierwsza w kraju próba zebrania w jednym miejscu informacji o mocnych stronach szkół, o efektach ich pracy, warunkach. Dyrektorzy szkół mogą dodać swoje informacje. Jest też miejsce na informację od rodziców. Startujemy 25 maja 2015 roku.

  więcej

 • Drzwi do oceny efektów kształcenia

  Drzwi do oceny efektów kształcenia

  Egzaminy to słowo klucz. Jakie drzwi możemy tym kluczem otworzyć? Najlepiej te, które prowadzą do oceny efektów kształcenia. Które można wykorzystać do potwierdzenia wiadomości, umiejętności i kompetencji - jednym słowem kwalifikacji.

  więcej