• Wytyczne MEiN, MZ i GIS

  Wytyczne MEiN, MZ i GIS

  Powrót uczniów klas I-III do szkół podstawowych będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. Ministerstwo Edukacji i Nauki, Wspólnie z GIS i MZ przygotowało wytyczne dla szkół.

  więcej

 • Przestrzeń krakowskiej szkoły

  Przestrzeń krakowskiej szkoły

  Uczniowie w szkolnych murach spędzają znaczną część swojego życia. Jak sprawić, aby otaczająca ich przestrzeń nie tylko pomagała wnbsp;nauce, ale była też bardziej przyjazna inbsp;komfortowa? Jak tworzyć szkoły, wnbsp;których młodzi ludzie będą chętniej nawiązywać relacje znbsp;rówieśnikami?

  więcej

 • Oświata krakowska w roku szkolnym 2019/2020

  Oświata krakowska w roku szkolnym 2019/2020

  Niemal 12 tysięcy etatów nauczycieli i ponad 141 tysięcy uczniów w 418 samorządowych przedszkolach, szkołach i placówkach – to tylko niektóre dane dotyczące edukacji w Krakowie, które można poznać dzięki lekturze sprawozdania „Oświata krakowska w roku szkolnym 2019/2020".

  więcej

 • Egzaminy zewnętrzne w roku 2001

  Egzaminy zewnętrzne w roku 2001

  Można już poznać wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminie ósmoklasisty oraz egzaminie maturalnym w 2021 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki podpisano 16 XII 2020 r.

  więcej

 • Ustalanie granic

  Ustalanie granic

  Jak bardzo dziecko powinno być samodzielne? Jak nauczyć swoje dziecko wyciągać wnioski z podejmowanych przez niego decyzji - czyli o tym, jak ważne jest umiejętne i przemyślane działanie, a nie liczenie na szczęście ("może się uda, a może nie”).

  więcej

 • Zaakceptuj i nie porównuj

  Zaakceptuj i nie porównuj

  Jak wychowywać rodzeństwo? Każdy rodzic chce, aby jego dziecko miało wysokie poczucie własnej wartości, dobrze o sobie myślało i wierzyło w swoje możliwości. Aby to osiągnąć, część z nas stosuje strategie, które niestety nie zawsze okazują się skuteczne.

  więcej

 • Orzeczenie, opinia z poradni

  Orzeczenie, opinia z poradni

  W polskim systemie oświaty każdy uczeń realizujący obowiązek szkolny w publicznej i niepublicznej szkole ma prawo do uzyskania pomocy i wsparcia wtedy, gdy ma trudności w sprostaniu wymaganiom edukacyjnym. Dotyczy to uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

  więcej

 • TIMSS 2019 - wyniki

  TIMSS 2019 - wyniki

  Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło dane dotyczące Międzynarodowego Badania Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych (TIMSS) 2019. Polscy uczniowie klas czwartych zajęli w nim 26. miejsce w matematyce i 16. w przyrodzie.

  więcej

 • Kształcenie na odległość - edukacja wczesnoszkolna

  Kształcenie na odległość - edukacja wczesnoszkolna

  Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało praktyczny poradnik dotyczący zdalnej edukacji w klasach I-III szkoły podstawowej. Z poradnika mogą korzystać rodzice oraz nauczyciele. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.

  więcej

 • NIE DAJ SIĘ - wsparcie w okresie pandemii

  NIE DAJ SIĘ - wsparcie w okresie pandemii

  W załączeniu zaproszenie Pani Anny Korfel-Jasińskiej Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa do spraw Edukacji, Sportu i Turystyki.

  więcej