Nauczanie zdalne w krakowskich szkołach

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa proponuje przyjęcie jako standardu w zdalnym nauczaniu w krakowskich szkołach darmowych narzędzi zapewnianych przez firmę Microsoft. 

więcej

Kompetencje dla sukcesu

Jakich umiejętności będą potrzebne w przyszłości? Jakie kompetencje pozwolą odnieść sukces w globalnym świecie? Na te pytania odpowiada raport Institute for The Future University of Phoenix.

więcej

Aktualne wytyczne GIS dla przedszkoli

Podstawa prawna: art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337)

więcej

Cyberprzemoc

Jak uchronić dzieci przed niepożądanymi treściami? Jak ustrzec je przed zagrożeniami w sieci? Przemoc, której dzieci doświadczają w internecie jest w dużej mierze przedłużeniem konfliktów przeniesionych ze środowiska rówieśniczego.

więcej

Dobre praktyki w zakresie zdalnej edukacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało poradnik „Dobre praktyki dotyczące funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19”.

więcej

Nowy rok szkolny w warunkach epidemii

1 września w Krakowie naukę rozpoczęło około 100 tys. uczniów i uczennic. Zajęcia będą się odbywać co do zasady stacjonarnie – szkoły już od lipca opracowywały szczegółowe procedury bezpieczeństwa, które będą obowiązywały na ich terenie.

więcej