Nowy system edukacji

Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwały dostosowujące sieć samorządowych szkół do nowego ustroju szkolnego. Od 1 września 2017 r. sieć szkół obejmie 110 szkół podstawowych, w tym 12 nowych szkół. Powstają cztery nowe licea na bazie obecnych gimnazjów.

więcej

Mrówcza praca za nami

O pracy nad zmianami w edukacji, największych wyzwaniach ostatnich miesięcy oraz o tym, czy Kraków wystąpił przed szereg, z Katarzyną Król, zastępcą prezydenta Krakowa ds. edukacji i sportu rozmawia Beata Klejbuk-Goździalska.

więcej

Razem z rodzicami

Przygotowaliśmy nowe funkcjonalności użyteczne w okresie wprowadzania nowego systemu edukacji. Wspieramy rodziców uczniów dostarczając potrzebne informacje. Służymy pomocą. Chętnie odpowiemy na pytania.

więcej

Obwody szkół podstawowych

Dyrektorzy ogólnodostępnych samorządowych szkół podstawowych są odpowiedzialni za kontrolę spełniania obowiązku szkolnego w regionie miasta (obwodzie) przypisanym do ich szkół.

więcej

Nowa podstawa programowa

Od 1 września 2017 r. nowa podstawa programowa będzie obowiązywała w klasie I, IV, VII szkoły podstawowej, w klasie I branżowej szkoły I stopnia i szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

więcej

Dziecko w nowym systemie edukacji

Od 1 września 2017 roku zaczyna funkcjonować nowy system edukacji. Dla rodziców kluczowe jest pytanie o dalszą drogę edukacyjną dziecka, które rozpoczęło naukę przed 1 września 2017 roku.

więcej