Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Wybór informacji ze stron internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej (kalendarium) i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (egzamin ósmoklasisty, gimnazjalny, maturalny oraz egzaminy zawodowe).

więcej

Poradnik dla Rad Rodziców

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej został zamieszczony „Poradnik Rady rodziców”, który zawiera istotne informacje dla dobrej współpracy Rodziców ze Szkołą/Placówką.

więcej

Edukacja włączająca

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, w dziale Prawa rodziców, można znaleźć odpowiedzi MEN na najważniejsze pytania dotyczące edukacji włączającej (link).

więcej

Wyobraźnia – chłopski rozum czy dar

Wyobraźnia to DAR tworzenia obrazów zmysłowych, pragnienie twórczej swobody, lot w nieskończoność, zmysł wewnętrzny i wreszcie potencjał kształtowania inteligencji człowieka.

więcej

Świadczenia 500+ i 300+ przez Internet

Od 1 lipca 2018 roku można złożyć przez Internet wnioski o świadczenia wychowawcze (500+) oraz świadczenie dobry start (300+). Szczegóły na stronie www.sprawyspoleczne.krakow.pl

więcej

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało serwis internetowy dla rodziców, których dzieci będą ubiegać się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2019/2020 (www.men.gov.pl/rekrutacja).

więcej