Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Wybór informacji ze stron internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej (kalendarium) i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (egzamin ósmoklasisty, gimnazjalny, maturalny oraz egzaminy zawodowe).

więcej

Warsztaty "Kraków - bez nienawiści"

Dyrektorzy i nauczyciele samorządowych szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków mogą wziąć udział w warsztatach poświęconych obszarowi przeciwdziałania mowie nienawiści w szkołach i placówkach.

więcej

Krakowski Tydzień Zawodowców 2019

Tegoroczny KRAKOWSKI TYDZIEŃ ZAWODOWCÓW odbędzie się od 11 do 15 marca 2019 r. Liczymy, że jak co roku bogata oferta przygotowana przez krakowskie szkoły prowadzące kształcenie zawodowe będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów i ich rodziców.

więcej

Dziecko - istota ucząca się...

Każdy z nas ma wyjątkowy zestaw cech i umiejętności. Nawet jeśli są to cechy, które występują też u innych, to ich zestaw w każdym z nas jest niepowtarzalny tak jak linie papilarne.

więcej

W jaki sposób uwolnić dziecko od etykiet i ról

To, jak na dziecko patrzymy, ma znaczenie. Informacje od nas wpływają bowiem na kształtowanie się u niego obrazu samego siebie.

więcej

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało serwis internetowy dla rodziców, których dzieci będą ubiegać się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2019/2020 (www.men.gov.pl/rekrutacja).

więcej