Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Wybór informacji ze stron internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej (kalendarium) i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (egzamin ósmoklasisty, gimnazjalny, maturalny oraz egzaminy zawodowe).

więcej

Twój supermózg

Uczenie się zachodzi w głowie… Jak NOWE I WAŻNE sprzyja zapamiętywaniu

więcej

Próbny egzamin ósmoklasisty

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia w szkole próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych. 

więcej

Dziecko - istota ucząca się...

Każdy z nas ma wyjątkowy zestaw cech i umiejętności. Nawet jeśli są to cechy, które występują też u innych, to ich zestaw w każdym z nas jest niepowtarzalny tak jak linie papilarne.

więcej

Sztuka rozmowy

Każde rodzicielskie wyzwanie stawia nas przed pytaniem: jak rozmawiać ze swoim dzieckiem? Gadu-gadu jest lepsze od ani mru-mru.

więcej

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało serwis internetowy dla rodziców, których dzieci będą ubiegać się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2019/2020 (www.men.gov.pl/rekrutacja).

więcej